Dit is de preek van zondag 30 maart 2014.Ogen openen om de Waarheid te zien


Het was sabbatviering tijdens de feestviering in Jeruzalem en in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van zijn geboorte af. De mensen toentertijd hadden weinig medelijden met ongelukkigen en schreef hun harde lot toe aan eigen zonden of die van hun ouders. Ook tegenwoordig zijn er mensen die denken dat iedere ziekte een straf is voor persoonlijke zonde. Het is dus niet zo vreemd, dat de leerlingen aan Jezus vroegen: ‘Wie heet er nu gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren is?’

Maar Jezus antwoordde: Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd. Hij is in die toestand, omdat de werken Gods in hem openbaar zullen worden’. Toen Jezus op aarde was, was Hij het licht in de wereld. Hij kon de mensen van de waarheid van Zijn leer te overtuigen. Als een licht in de wereld kwam Jezus. Hij zou ook het licht van deze arme blinde zijn. Hij bukte zich, spuwde op de grond en maakte wat slijk met het speeksel. Daarna streek Hij dat slijk uit op de ogen van de blinde. En Jezus sprak tot de blinde: ‘Ga u wassen in de vijver van Siloë’. Daar ging de man. Misschien bracht iemand hem weg; misschien kende hij de richting en liep hij tastend met zijn stok en met zijn hand vooruit om te voelen of hem niets in de weg stond. Hij kwam aan de rand van het water, hij boog er zich overheen, waste zich en … daar zag hij de troebele lijnen van zijn eigen spiegelbeeld, de rand van de vijver, heel de omgeving. Hij was genezen.

Zo kwam hij terug, dronken van alles wat hij rondom zich zag. Overgelukkig, omdat hij zien kon. Hij ontmoette bekenden, vrienden, buren. Hij kende de stemmen, nu bekeek hij vol vreugde hun gezichten en hij nam hun gestalte in zich op. De mensen waren verbaasd. Hoe kan dat? Hoe kun je zo maar zien? Toen vertelde de blinde hun, wat er gebeurd was. De mensen raakten opgewonden. ‘Waar is Hij?’ Maar de blinde wist het niet. Maar hij wist één ding: hij was blind en nu kan hij zien. Jezus heeft hem genezen!

De Farizeeën en de Schriftgeleerden gooide die man buiten hun dorp. Misschien was wat zij deden nog erger. Het kan zijn, dat zij de banvloek over hem uitspraken. Dit was de ergste wat een Jood kon overkomen, want daardoor werd hij buiten de gemeenschap van de synagoge gestoten. Zo was de uitbundige vreugde van de genezen man na korte aanraking met de mensen al in grote droefheid veranderd.

Jezus hoorde daarvan; Hij liet de arme man niet in de steek. Hij zocht hem op; nog had die man Jezus zelf niet gezien, maar hij herkende de stem, toen Jezus hem vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ Hij zei toen: ‘Wie is het Heer, dan zal ik in Hem geloven’. Weer zien we, dat Jezus tegen deze eenvoudige man in duidelijke woorden spreekt. Jezus sprak tot hem: ‘U hebt Hem gezien; Hij is het, Die met u spreekt’.

Beste mensen, God ziet niet zoals de mensen. Elk mens is uniek. Iedereen heeft zijn of haar taak in deze wereld. Sommigen van ons zijn ziek of gezond, arm of rijk, gelukkig of ongelukkig. Jezus ziet ons anders dan wij zelf zien. We moeten met de ogen van God proberen te kijken naar ons zelf en naar anderen. Want Hij is het licht in onze ogen. Als we blind zijn, dan hoeven we niet blind te blijven. Want Jezus is het licht. Dan zien we ons zelf anders en ook de anderen anders dan we gewend zijn. Dat is een ontdekkingsreis. Dat is ook wat de blinde in het evangelie zei tegen zijn omstanders: Ik was blind, maar nu ik zie.

Wij denken dat we wel kunnen zien. Zien we echt? Of alleen maar de buitenkant? We zijn geroepen om de hele waarheid te zien. Dat is alleen mogelijk als we bij Jezus komen te staan. Want Hij is de waarheid, het leven en de weg. Moge Hij onze ogen openen om Hem te zien.


Pastor Mathew

Klik hier voor eerdere prekenTerug