Inter ParochiŽle Caritas Instelling
Twaalf Apostelen / Sint Jozef
Van de Parochie van de HH. Twaalf Apostelen Beverwijk/Heemskerk
en Sint Jozefparochie Velsen-Noord

Uw helpende hand in tijd van nood

Sinds november 2006 is de ParochiŽle Caritas Instelling Twaalf Apostelen / Sint Jozef een helpende hand:
Een ware oase in een tijd waarin het ďikĒ zo prominent de boventoon voert!
Met uw hulp en steun maakt u het ons mogelijk onze medemens die tussen wal en schip verloren dreigt te gaan, bij te staan en op te vangen. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar de kwetsbaarste groepen in onze samenleving: dat zijn de ouderen, de hulpbehoevenden en gezinnen met jonge kinderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen
- belastingpapieren invullen
- helpen bij aanvraag gemeentelijke voorzieningen voor 65 plussers
- hulp bij de scheiding waar kinderen bij betrokken zijn
- hulp bij financiŽle nood
- wij staan open voor al uw andere (hulp)vragen

Wist u dat...
- De I-PCI niet alleen financieel steun geeft, maar u ook kan helpen met de weg te inden naar de gemeentelijke instanties
- Er een boekje bestaat met allerlei mogelijkheden voor als u van een minimum inkomen moet rondkomen: ďbrochure sociale zakenĒ een exemplaar ligt ter inzage achter in de kerk
- We ook kunnen bemiddelen bij schuldhulpverlening
- We kunnen zorgen voor hulp bij aanvraag ontheffing gemeentelijke belastingen
- U bij ziekte of overlijden van een dierbare altijd contact op kunt nemen met pastor Mathew

Voor alles geldt dat wij alles zeer discreet zullen behandelen en met niemand over uw persoonlijke situatie zullen spreken!!

Mocht u uw verhaal aan ons kwijt willen of heeft u hulp nodig?

Contactgegevens:

I-PCI Twaalf Apostelen / Sint Joseph
Wijkerstraatweg 55
1951 EB Velsen-Noord
Telefoon: 0251 - 22 39 32
Banknummer NL 32 ABNA 0474 3606 36
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABN AMRO BANK NV

Terug