Inter ParochiŽle Caritas Instelling
Twaalf Apostelen / Sint Jozef

Uw helpende hand in tijd van nood

De ParochiŽle Caritas Instelling (PCI) Twaalf Apostelen / Sint Jozef werkt voor de twee samenwerkende parochies in de regio Heemskerk/Beverwijk en Velsen-Noord. De PCI maakt door middel van concrete hulp de sociale kant van de kerk zichtbaar en merkbaar in de samenleving. Waar de overheid wellicht formeel en afstandelijk werkt, kiest de PCI voor persoonlijke en directe hulp. Ook buiten kantoortijden.

Wat kunnen wij voor u betekenen
- helpen bij aanvraag gemeentelijke voorzieningen en aanvragen van hulp bij andere instanties en maatschappelijke organisaties
- helpen bij invullen belastingpapieren of andere formulieren
- praktische ondersteuning voor gezinnen (bijvoorbeeld zoeken naar woning, problemen met buren, problemen in relationele zin)
- verwijsfunctie bij schulden
- hulp bij financiŽle nood door een kleine bijdrage of verwijsfunctie

Wij staan open voor al uw andere (hulp)vragen en proberen daar zo goed mogelijk in vulling aan te geven. We werken samen met officiŽle instanties, maar blijven betrokken om te zien of u de goede hulp krijgt.

Hoe neemt u contact op?
Het contact met de PCI loopt in eerste instantie via de pastores die verantwoordelijk zijn voor de beide parochies. Maar wordt daarna in handen gegeven van ťťn of twee vrijwilligers die contact met u opnemen.

RK Parochie Sint Joseph Velsen-Noord:
pastor Mathew Njezhukum kattil
06-22704895
Pastor Mathew Njezhukum Kattil

RK Parochie van de H.H. Twaalf Apostelen
pastoor Henk Niesten
06-30712180
Pastoor Apostelkerk

Voor alles geldt dat wij alles zeer discreet zullen behandelen en met niemand over uw persoonlijke situatie zullen spreken!!

Mocht u uw verhaal aan ons kwijt willen of heeft u hulp nodig?
Wij zijn voor u bereikbaar.

Banknummer voor donaties: NL 32 ABNA 0474 3606 36


Terug