Beste parochianen en kerkgangers Sint Joseph.

Na overleg tussen het bisdom, pastoor Ruben, pastor Mathew en het regiobestuur is pastor Mathew met ingang van 1 februari 2024 met emeritaat gegaan. Hij heeft inmiddels van onze bisschop, Mgr. Hendriks, per die datum ontslag gekregen.

De vieringen door pastor Mathew op weekdagen om 9.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur blijven in de Meerpaal gewoon doorgaan. Evenals de Vesperviering op donderdag om 19.30 uur. U bent van harte welkom!!--------------------------------------------------------------------------


Folder Vastenactie 2023.--------------------------------------------------------------------------


Folder Vastenactie 2022.--------------------------------------------------------------------------
13 maart 2022

Bericht van de bisschop:

Logo SynodeVoorbereiding van de Bisschoppensynode
het raadplegen van gelovigen over de hele wereld

Op zaterdag 19 maart aanstaande wordt van 10.00 tot 12.30 u. in de Esplanadezaal van de Mariakerk (Spoellaan 3, Heemskerk) een bijeenkomst gehouden voor katholieke gelovigen uit het dekenaat Zaanstreek-IJmond.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers in gesprek gaan over het thema ‘Een Synodale Kerk’. De informatie die hierbij –net als in de andere dekenaten– wordt opgehaald, wordt verzameld voor onze bisschop. Op deze manier geeft mgr. Hendriks invulling aan de uitnodiging van paus Franciscus om voorafgaand aan de Algemene Bisschoppensynode in 2023 een brede raadpleging onder katholieken te laten plaatsvinden.

Zoals het woord zegt, is een synodale Kerk een Kerk waarin gelovigen samen op weg gaan, samen met Christus en samen met elkaar.

Aanmelden kunt u zich via de hier onderstaande link op deze parochiewebsite:

Link naar aanmelden.

Nadat u bovenstaand opgaveformulier hebt ingevuld, krijgt u direct een bevestigingsmail toegestuurd, en halverwege week 11 ontvangt u via uw e-mailadres tevens materiaal ter voorbereiding van de bijeenkomst.

In ons dekenaat bevinden zich 15 kerklocaties met een geloofsgemeenschap binnen de samenwerkingsverbanden. We zouden al deze parochies graag vertegenwoordigd zien!

Lees er meer over in uw parochieblad en in het bisdomblad :
'Samen Kerk'.
--------------------------------------------------------------------------

Allerheiligen / Allerzielen


Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op zondag 1 november zal in onze parochie een gecombineerde Allerheiligen / Allerzielen viering worden gehouden.
Normaal zijn dit twee vieringen, maar gezien de bijzondere omstandigheden waarin we leven willen we dat terugbrengen tot één viering en wel op zondag 1 november.
De aanvangstijd is 9.30 uur, evenals andere zondagen.
In deze viering besteden wij speciaal aandacht aan de overledenen van het afgelopen jaar.

Na afloop van de viering zullen de graven op het kerkhof met wijwater worden gezegend door pastor Mathew.


--------------------------------------------------------------------------

Kapelaan Teun Warnaar krijgt benoeming in Haarlem

Kapelaan Teun Warnaar is met ingang van 1 januari 2021 benoemd als kapelaan in het samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ, een regio die bestaat uit acht kerken inclusief de St. Bavo Kathedraal. Hij gaat daarbij nauw samenwerken met de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam dr B.J. Putter. Teun is ruim drie jaar als kapelaan werkzaam geweest in onze regio IJmond-Noord en heeft in die periode veel contacten opgebouwd. Als parochiebestuur en pastoresteam betreuren wij dat hij als energieke en jonge kapelaan onze regio verruilt voor een volgende aanstelling, maar uiteraard feliciteren wij hem van harte met deze belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling als priester. Met het bisdom zijn wij in gesprek over nieuwe versterking van het pastorale team in onze regio.
Zodra daarover nadere mededelingen kunnen worden gedaan zullen wij u opnieuw informeren. Als regio danken wij kapelaan Teun Warnaar voor zijn inbreng en wensen hem veel inspiratie en vreugde toe in zijn nieuwe positie.

Het parochiebestuur/pastoresteam

Castricum, 21 oktober 2020
-----------------------------------------------------------
Bericht van het bisdom dd 10-10-2020

Naar aanleiding van de verslechtering van de situatie rond de verspreiding van het Corona virus wil het locatie bestuur mede namens de Nederlandse bisschoppen, het volgende bekendmaken:

- De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over oplopende aantallen besmettingen en de risico’s van Covid19 voor de volksgezondheid en ondersteunen maatregelen om verspreiding te onderdrukken.


- In de afgelopen maanden hebben we kunnen constateren dat het daartoe ingestelde protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid19.

- Omwille van de tweede Covid19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk, te weten:
o De bisschoppen hebben de parochies gevraagd terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen (dat is exclusief bedienaren en medewerkers) in de aankomende liturgievieringen.
§ Deze beperking zal ingaan na het huidige weekend.
§ De regio en locatie besturen zullen in de komende week kijken hoe hier invulling aan kan worden gegeven.
o De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht en zang wordt nadrukkelijk beperkt tot een beperkt aantal cantores.
o Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

- Afgesproken is dat het gesprek met de minister volgende week wordt voortgezet om te bezien onder welke voorwaarden maatwerk mogelijk kan worden gemaakt over de wijze waarop erediensten georganiseerd worden.
Hierover zal indien daar aanleiding toe is later worden gecommuniceerd.

- De aanvullende maatregelen zijn vanzelfsprekend ook van kracht voor het overige gebruik van de ruimtes van onze parochie.

Wij roepen u dringend op u aan de oproep van onze regering te houden om ons gedrag aan te passen.
Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe en nog verder gaande maatregelen nodig zijn.

-----------------------------------------------------------Mededeling aan de Parochianen op 16 juni 2019 over de verkoop van de kerk.


Fotoimpressie Ondertekening verkoopovereenkomst
Hier ziet u een aantal foto's van de ondertekening van de verkoopovereenkomst van onze kerk bij notaris Batenburg in Beverwijk.

Fotoimpressie Kerstviering 2018
Het is weer Kerstmis geweest, en er was dus ook weer een kerstspel door de kinderen.
Daarvan zijn foto's gemaakt door Laura van der Ham
Als u op de kleine foto klikt dan ziet u een fotoreportage hiervan.


Fotoimpressie St-Jozeffeest 2018
Op zondag 18 maart 2018 was het dubbelop feest, het was het jaarlijkse St.-Jozeffeest,
maar ook werd herdacht dat het kerkgebouw 110 jaar bestond.
Als u op de kleine foto klikt dan ziet u een fotoreportage hiervan.
Alle foto's zijn gemaakt door Elisabeth Schelvis.

Fotoimpressie Ziekenzalving 2016
Vandaag, 1 oktober 2016, was het weer Ziekenzalvingsdag.
Als u op de kleine foto klikt dan ziet u een kleine fotoreportage hiervan.Wist u al dat de "Vrienden van de Jozefkerk" een eigen pagina hebben op Facebook? Daar staat vaak het laatste nieuws, en meestal met foto's erbij.
Kijk maar eens op: de Facebook-pagina van de Vrienden van de JozefkerkFotoimpressie Slotfeest Meerpaalclub 18-05-2016 Op woensdag 18 mei was het slotfeest van de Meerpaalclub.
Eerst werd er even gepraat over de lessen van het afgelopen seizoen.
We keken naar alle knutselwerkjes en vroegen de kinderen bij welke verhalen die hoorden en wat er daarin gebeurde.
Daarna speelden we allerlei spelletjes die allemaal iets te maken hadden met die verhalen,
bijv. een muntenrace met het geld van Zacheüs.
Ook speelden we een bingospel met de plaatjes van de verhalen.
Dani had het eerst BINGO, maar alle kinderen (meer dan 25!) kregen uiteindelijk een prijsje.

Klik op deze kleine foto om de hele serie foto's te zien...


Fotoimpressie Meerpaalclub 13-01-2016 Op woensdag 13 januari waren er 10 kinderen bij de Meerpaalclub. Zoals altijd begonnen we met zingen en bidden.
Daarna keken we naar een filmpje over Jezus en de storm op het meer.

Na de film gingen we dit verhaal naspelen. In de Meerpaal stond een grote boot waar alle kinderen in konden.
Bijna alle kinderen wilden Jezus spelen.

Eerst mocht Martyna dit doen, maar toen het verhaal afgelopen was, mochten de kinderen die wilden zich ook verkleden
als Jezus en ook even “Zwijg, wees stil” roepen en aan de anderen vragen “Waarom zijn jullie bang? Ik ben er toch!”

Nadat we nog even over het verhaal hadden gepraat en de afbeelding op het flanelbord hadden veranderd, gingen we
een spel spelen. De kinderen moesten met een lang rietje tegen een bootje (wattenbolletje) blazen. Steeds twee kinderen
tegen elkaar en dan kijken wie het eerst aan de overkant was.

Na het spel maakten de kinderen een mooi knutselwerkje. Ook kregen zij drinken en een lekker en leuk snoepje:
een bootje van papier met schuimpjes erin, gemaakt door Sem en Carla.
Klik op deze kleine foto om de hele serie foto's te zien...


Fotoimpressie 110 jaar Sint-Jozefparochie
Op 13 september werd het 110-jarig bestaan van onze Sint-Jozefparochie gevierd
Uiteraard zijn daar foto's van, klik op deze kleine om ze allemaal te zien.
Fotoimpressie Passiespelen Tegelen
Op 19 juli dit jaar is een aantal mensen vanuit de parochie met de bus van de Vrienden van Velsen-Noord
naar de Passiespelen in Tegelen geweest. Er is een serie foto's gemaakt die een goed beeld
geeft van dit geslaagde uitje. Klik op de foto hiernaast voor de hele serie.Fotoimpressie Palmpasen 2014
Ook in 2014 is het alweer Palmpasen geweest.
Klik op de foto voor een impressie daarvan.Fotoimpressie Kerstmis 2013
Tijdens de viering van Kerstmis 2013 met het jeugdkoor zijn er foto's gemaakt.
Klik op de foto voor een aantal daarvan.Fotoimpressie Maria Lichtmis
Op 3 februari 2013 was er Maria Lichtmis.
Klik op de foto voor een aantal foto's van die dag.Fotoimpressie Grote Familiedag
Op 9 september 2012 was er de Grote Familiedag.
Klik op de foto voor een fotoimpressie van die dag.
Als u HIER klikt komt u op een website met nog veel meer foto's van deze dag.
En klik HIER voor een verslag van deze dag.Persbericht Wereld Jongerendagen.


Fotoimpressie Zomerbijeenkomst 2012
Op zaterdag 7 Juli 2012 was er een zomerbijeenkomst van de drie kerken in Velsen Noord.
Klik op de foto voor een serie foto's hiervan.
En klik HIER voor een verslag van deze dag.

Aankondiging zomerbijeenkomst.


Aankondiging Grote Familiedag.


Verslag dagje uit van de Zonnebloem.


Brief aan de Parochianen


Fotoimpressie Palmpasen 2012
Het is weer Palmpasen geweest, en dat is uiteraard vastgelegd.
Klik op de foto voor een serie foto's van Palmpasen 2012.Fotoimpressie Between kien
In november 2011 zijn er foto's gemaakt van de Meerpaalclub.
Klik op de foto voor een fotoimpressie van die middag.Fotoimpressie Between kien
Op 11 december 2011 was er de traditionele kienmiddag van Between.
Klik op de foto voor een fotoimpressie van die middag.Fotoimpressie Misdienaarsdag
Klik op de foto voor een fotoimpressie van de Misdienaarsdag 2011 in Vogelenzang.
Op de pagina voor Misdienaars (onder Werkgroepen) vindt u een beschrijving van die dag.
Fotoimpressie BBQ Between
Klik op de foto voor een fotoimpressie van de barbecue van Between.
Fotoimpressie vormsel
Klik op de foto voor een fotoimpressie van het vormsel van 2011 in de Agatha-kerk in Beverwijk.
Fotoimpressie Walibi
Klik op de foto voor een fotoimpressie van het uitje naar Walibi van de misdienaars en het jeugdkoor.

Fotoimpressie Palmpasen
Klik op de foto voor een fotoimpressie van Palmpasen 2011.

Fotoimpressie 20-03-2011
Klik op de foto voor een fotoimpressie van de Heilige Mis en het koffiedrinken in de Meerpaal daarna op 20 maart 2011, toen Pastor Mathew zijn verjaardag vierde.
Pastor Mathew
Klik op de foto voor een interview met Pastor Mathew, overgenomen met toestemming van Fokke Zaagsma/Dagblad Kennemerland.


Terug