Agenda
Woord van Pastor Mathew

Eindelijk gaat onze kerk weer open!

De versoepeling vanaf 1 juni 2020 betekent niet dat alle zorgen over de verspreiding van het virus nu voorbij zijn. De bisschoppen hebben met elkaar de hoop uitgesproken dat met behulp van het protocol 'kerkelijk leven op anderhalve meter' goede stappen kunnen worden gezet in de parochies. Het is nog niet te zeggen hoe lang het protocol blijft gelden. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot het virus zijn op dit moment niet duidelijk. Zodra veranderingen ten goede mogelijk zijn, worden deze gecommuniceerd. Het kan echter ook zijn dat er stappen terug gezet moeten worden, zo schrijft Mgr. Hendriks. Dus, eindelijk is de kerk weer open. We mogen weer naar onze kerk. Het is zeker een vreugde dat we weer elkaar samen mogen zijn rondom de Heer.

Ik vraag me af: is er wat veranderd in deze oorlog met een onzichtbare vijand, Covid-19? In feite wil niemand graag erkennen dat er wat veranderd is: 'We gaan gewoon door', zeggen we. Hier gaat er wat mis! Zelfs tijdens de twee wereldoorlogen in het begin van de vorige eeuw, bleven tenminste de kerken en andere bidhuizen open om voor de mensen hoop en troost te bieden. Maar deze oorlog met het virus nog blijft voortwoekeren en is nog niet overwonnen en we hopen dat binnen afzienbare tijd de mensheid de bovenhand krijgt. Wat gebeurde in de afgelopen weken en maanden was ingrijpend. Het is niet redelijk dat we 'gewoon' doorgaan. Dit is een tijd om stil te staan voordat we verder gaan. Waarom?
In het Oude Testament lezen we over de 10 plagen die uiteindelijk leidde tot de bevrijding van het volk van God. Deze tijd is ook voor ons een kans om als geloofsgemeenschap, een nieuw start te maken als lichaam van Jezus. Jezus belooft ons geen rooskleurig leven hier op aarde, maar wel een veilige toekomst. In momenten van verdriet en gemis, troost Hij ons met zijn beloften. De moeilijkheden tijdens onze pelgrimage op aarde herinneren ons eraan dat ons thuis niet hier op aarde ligt, maar daar waar liefde is: Ubi cartias et amor, Deus ibi est!

Beste mensen, zolang we nog niet thuis zijn, zijn onze harten onrustig. Corona is gewoon een van de vele redenen daarvoor. We kijken naar omhoog, boven de wolken heen. Daar zien we de 'regen'boog van Zijn beloften, waar Jezus zetelt aan de rechterhand van de Vader. Daar is ons thuis. Onze medepassagiers in deze pelgrimage zijn onze broeders en zusters, ongeacht hun kleur, hun afkomst, maar gewoon Zijn kinderen. Dat zijn de mensen die aan ons zijn toevertrouwd om ervoor te zorgen dat we op deze pelgrimage blijven: even... en dan eindelijk thuis! Laten we samen optrekken naar ons Vaderland. Neem dan een zakdoek mee om de tranen van onze medemensen te drogen.

Dit is de reden waarom ik denk dat we even moeten stilstaan voordat we ons druk maken om 'gewoon' door te gaan. De tijd is veranderd. Het moeilijkste is onszelf te veranderen. Dit is een noodzaak voor de toekomst van de geloofsgemeenschap, om te kunnen bloeien en groeien. Stilte gaat meer spreken dan een heleboel lawaai. Laten we daarom durven stil te zijn, bovenal in ons hart. Daar begint het Woord aan te breken. In het begin was het Woord in de stilte van een beestenstal aangebroken. Nu gaat het weer gebeuren in u en in mij. Ik wens u allen veel succes als geloofsgemeenschap in onze 'anderhalve meter' kerk, in onze Meerpaal.

Pastor Mathew

Pastor Mathew wil, ook nu de kerk weer open gaat, graag telefonisch contact onderhouden met de parochianen.
U kunt pastor Mathew ook zelf bellen: 06-22704895.

Mededelingen

Vieringen

Vanaf zondag 14 juni zijn er weer vieringen in de Meerpaal.
Iedere zondag om 9.30 uur, doordeweeks om 9.00 uur en op donderavond vespers om 19.30 uur. Op zondag is er voorlopig geen rozenkrans gebed voor de viering.
Voor de vieringen op zondag moet u zich vooraf aanmelden, bij voorkeur per email: ageethbacker@telfort.nl
Indien dit niet mogelijk is kan het ook telefonisch op 0251-210897, graag alleen bellen tussen 19.00-20.00 uur, eventueel voicemail inspreken.
U kunt zich per keer aanmelden of voor iedere zondag, dan wel graag tijdig doorgeven als u een keer verhinderd bent.
Indien blijkt dat er meer dan 30 mensen naar de viering willen komen, dan zal er vanaf week 25 ook op zaterdagavond om 19.00 uur een heilige mis worden gehouden.

Algemene maatregelen

De Meerpaal is anders ingericht. Het altaar staat aan de andere zijde. Op het altaar wordt een doorzichtig scherm geplaatst waar Pastor Mathew achter zal staan.
Er staan 30 stoelen voor parochianen en er is plek voor Pastor Mathew en een acoliet. De plaatsen van de stoelen zijn gemarkeerd met gele tape, het is niet toegestaan om stoelen te verplaatsen.
De meeste stoelen staan apart, achterin staan enkele stoelen naast elkaar voor bijv. ouderen die hulp nodig hebben of ouder met kind.
In de Meerpaal is een looproute. U gaat naar binnen door de deur rechts (voorheen ingang voor koren) en naar buiten via de andere deur. De kapstok is weggehaald, dus uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
De toiletten mogen gebruikt worden, mits iedereen deze na gebruik schoonmaakt. Zie hiervoor de instructies op de deur van het toilet.
Alle maatregelen staan in het protocol voor gelovigen. Deze vindt u op de website van het bisdom, zie: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200520_protocol_gelovigen.pdf, de tekst zal ook in het halletje van de Meerpaal te lezen zijn.

Bijwonen vieringen

Kom niet eerder dan 15 minuten voordat de heilige mis start.
Houd 1,5 meter afstand voor de ingang.
(alleen op zondag) Bij de ingang staat afwisselend Henk de Vries, Leny Dekker, Ivana van der Ham of Cees Backer. Deze persoon zal nakijken of u zich heeft aangemeld en u voor binnenkomst vragen of er gezondheidsklachten (coronavirus gerelateerd) zijn.
Parochianen met klachten zullen worden verzocht naar huis te gaan.
In het halletje bij de ingang moet u met desinfecterend middel uw handen reinigen.
Achterin is er mogelijkheid om een kaarsje op te steken, graag ook hier 1,5 meter afstand van elkaar houden en zorgen dat er geen lange wachtrij ontstaat.
U neemt plaats op een vrije stoel en loopt niet onnodig heen en weer.
Pastor Mathew zal tijdens de viering handschoenen dragen en de communie uitreiken met een speciale pincet / schepje door een opening in het scherm. Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek. Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
We geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Indien u moet hoesten of niezen tijdens de viering, doe dit in de ellenboog of in een zakdoekje.
Tijdens de viering zal er muziek worden afgespeeld, er mag niet mee gezongen worden door de parochianen.
Voor de kinderen is er geen kinderwoorddienst, maar zij kunnen een klembord krijgen met een werkblad om tijdens de preek te maken. In de viering van 14 juni, Sacramentsdag, wordt paaskaars aangestoken.
Tijdens de viering is er geen collecte, u kunt uw bijdrage geven via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via de GIVT app of via een bankoverschrijving.
Na afloop van de vieringen is er geen koffiedrinken, u verlaat de kerk op gepaste afstand van elkaar via de aangewezen route.

Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te ontmoeten!
Hier vindt u de laatste uitgave van Rondom de Toren
Terug