Zomerbijeenkomst drie kerken in Velsen-Noord


Op zaterdag 7 juli beleefde onze parochie een bijzondere gebeurtenis. In een heel positieve sfeer vond een ontmoeting plaats tussen de leden van de drie kerken die in ons dorp actief zijn: de Noorderkerk, het International Christian Centre (ICC) en de Jozefkerk. Deze ontmoeting kreeg de titel “Zomerbijeenkomst” mee.

Van alle kerken waren de leden uitgenodigd voor een samenkomst. Er werd gesproken over het thema “Wie is Jezus voor jou persoonlijk”? Door middel van gesprek in kleinere groepen, gezamenlijk gebed en het zingen van liederen zochten de aanwezigen naar wat hun ten diepste met elkaar verbindt. Ongeveer 70 mensen konden een plekje vinden in de Meerpaal.

Na de koffie vertelden allereerst de voorgangers van de drie kerken (Sylvia Neuféglise, Adrian Zutphen en Mathew Njezhukum kattil) hun persoonlijke verhaal, dat als inspiratie mocht dienen voor de deelnemers aan de middag. De voorzangers en muzikanten van ICC zorgden voor een swingende muzikale begeleiding, met liederen die eenvoudig meegezongen konden worden.

De subgroepen werden zo samengesteld dat een goede mix plaatsvond en ieder de kans kreeg in gesprek te gaan met iemand die wellicht iets anders dacht en voelde. Er was veel respect voor elkaars visie en een grote bereidheid om open te communiceren. Ageeth Backer en Consitha Kweeling hadden samen een programma voor de kinderen uitgewerkt en namen de kinderen in de pastorie onder hun hoede.

Na een terugkoppeling van de gesprekken, het zingen van nog enkele liederen en een gezamenlijk gebed was het tijd voor de informele ontmoeting. Daartoe werd de barbecue ontstoken en de van te voren bereide gerechten klaargezet. Gelukkig scheen de zon en bleef het droog (misschien wel door een goddelijke ingreep...), waardoor ieder kon genieten van een maaltijd in de tuin van de pastorie. Het team van de voorbereiding (onder leiding van Verna Hickinson en Jan Harsveld) had heel goed hun best gedaan en alles smaakte voortreffelijk. Het koken en uitserveren liep heel gesmeerd.

Nadat de boel met gezamenlijke inspanning weer opgeruimd was kon iedereen rond negen uur weer huiswaarts keren. De organisatie mag terugkijken op een heel geslaagde middag die een goede impuls gegeven heeft aan de oecumenische gedachte in ons dorp. Door Jezus centraal te stellen en de liefde die hij uitdraagt, blijkt het heel makkelijk te worden om elkaar te vinden.

De foto’s van de zomerbijeenkomst kunt u terugvinden op www.jozefkerk-velsen-noord.nl onder de rubriek “nieuws”. Van harte aanbevolen!

Cees Backer


Terug