Velsen Noord, 31 mei 2012


Geachte parochianen,

Via deken Cassee hebben wij de berichtgeving ontvangen van het besluit van de Bisschop, dat pastor Mathew onze parochie Sint Joseph te Velsen Noord en regio Beverwijk zal moeten verlaten.

Zoals u weet is Pastor Mathew nu ongeveer een jaar in onze regio werkzaam. Het besluit om zijn benoeming niet te verlengen is voor ons als bestuursleden van de parochie zeer onverwacht gekomen en wordt door ons niet gesteund. Wij betreuren het dat wij als kerkbestuur niet vooraf zijn ge´nformeerd en daardoor hoor en wederhoor onvoldoende is toegepast.
Als reden voor het besluit om de benoeming van pastor Mathew niet te verlengen geeft de Bisschop aan dat hij van mening is dat deze regio in deze fase voor pastor Mathew een minder geschikte plaats is.

Naar aanleiding van dit gebeuren heeft het bestuur van de parochie Sint Joseph dringend verzocht om een gesprek met Bisschop J.Punt. Dit gesprek vindt plaats op 6 juni aanstaande. Tijdens dat gesprek zullen we een nadere toelichting vragen over hoe en wie de Bisschop eenzijdig heeft ge´nformeerd over het functioneren van pastor Mathew in de regio. Het enige concrete voorbeeld dat wij kennen als probleempunt in de samenwerking binnen het pastorale team, betreft de viering in de parochie Sint Eloy in de kerk van de Sint Agatha, waarin de liturgie afweek. Op dit punt zou ons inziens een oplossing mogelijk moeten zijn die tegemoet komt aan de wens van pastor Mathew om niet af te wijken van de richtlijnen van het Bisdom, die betrekking hebben op de Eucharistievieringen.

Parochianen, wij als leden van het kerkbestuur hebben het nodig gevonden u voorafgaande aan het gesprek met de Bisschop via deze brief te moeten informeren. De parochie Sint Joseph kenmerkt zich door grote saamhorigheid en de open wijze van communicatie. We zijn daar trots op en willen dit behouden. Door zo met elkaar om te gaan is de parochie geworden wat zij nu is:

Een bloeiende parochie met op elke zondag een Eucharistieviering opgeluisterd door een van onze drie koren en op vrijdagochtend na de viering aansluitend de Aanbidding tot middernacht opgezet door pastor Mathew in samenwerking met Rector Beemster.
Onze eigen Meerpaalclub(kindercathachese) met gemiddeld meer dan 15 kinderen, bruisend van activiteiten (51 Palmpasenstokken).
Samen met pastor Mathew op bedevaart naar O.L.V.in Nood te Heiloo en op bedevaart naar de Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam georganiseerd door de I- P.C.I-groep Sint Joseph/Twaalf Apostelen.
Meer dan 50 Velsen-noorders door deze groep getrakteerd op een Paasbrunch in de Meerpaal.
Vele parochianen elke zondag trouw na de Eucharistievieringen en vooral de familievieringen met vele kinderen.
Alle vrijwilligers die zich fantastisch inzetten voor hun parochiegemeenschap op welke manier dan ook.
Pastor Mathew draagt ook zorg voor de samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen. In de week van de eenheid van de Christenen een sobere ontmoetingsmaaltijd in de Meerpaal samen met de protestantse gemeenschap uit de regio. Het organiseren van een oecumenische dag, speciaal voor de jongeren uit Velsen Noord. De oecumenische vieringen in de Meerpaal samen met de Zonnebloem rond de Hoogfeestdagen.

Kortom een katholieke geloofsgemeenschap met een sterk geloof, die zij op vele manieren uitdraagt.
Wij zijn van mening dat dit alles mede mogelijk gemaakt is door de charismatische aanwezigheid van pastor Mathew. Een pastor die wij absoluut niet willen missen. Sterker nog we zijn zeer verheugd dat ook pastor Mathew duidelijk heeft aangegeven niet uit onze parochie weg te willen.
Na het gesprek zullen we u verder informeren.

Leden van het kerkbestuur
Leny Dekker
Ivana van der Ham
Vincent Noordermeer
Kees van der Ham


Terug